Nils Peter Thunqvist

Personuppgifter:

Född 1863-04-03 i Oskarshamn. Föräldrar var snickaren Johan Peter Thunqvist och hans hustru Johanna Sofia Petersdotter.

Angivet yrke 1877 var snickare.

Vigd 1893-03-25 i Oskarshamn med Hulda Sofia Petersson, född i Ålems församling 1859-02-23.

Flyttar 1928 med familjen till Högalids församling i Stockholm, nu som vagnförman.

Avlider 1931-08-21 bosatt på Helenebergsgatan 24 i Högalids församling i Stockholm.

Sjömanshusregistreringar:

Inskriven vid Oskarshamns sjömanshus 1882 med registreringsnummer 1697 och avregistrerad 1887 för att ej tjänstgjort på 4 år.

De mönstringar som hittills hittats vid Oskarshamns sjömanshus är den första från 1880 som befälhavare på skonaren Diamanten och där den sista är från 1882 som befälhavare på samma fartyg.

En detaljerad lista över hittade mönstringar kan erhållas efter förfrågan.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1877-83DiamantenSkonareOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus