Nikolaus

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 74,70 fot
 • Bredd: 22,83 fot
 • Djupgående: 9,95 fot
 • Dräktighet:
  • 1865: 50 svåra läster eller 28,8 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1865
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi på orten och där handlaren Carl August Hammarberg var huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 1865-06-30.

1880-10-??
En byrå med skeppspapper tillhörande Nikolaus flöt iland på tyska kusten i början på november 1880 varför fartyget sannolikt gått under med man och allt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1880-11-06