Anna, JRDK/SHTE, 4900

Från Krister Blidsells fotosamling. Fotograf okänd. Här under namnet Anna.
Basfakta:
 • Svensk signal: JRDK/SHTE
 • Svenskt reg. nr: 4900
 • Längd: 21,66 meter
 • Bredd: 6,39 meter
 • Djupgående: 2,30 meter
 • Dräktighet:
  • 1908: 60,33 registerton
  • 1924: 55,56 ton
  • 1925: 56,4 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1908-12-13
Fartyget byggdes på Oskarshamns Nya Skeppsvarv i Oskarshamn för Sjökaptenen Hans Patrik Rödström i Köpstadsö, som även blev fartygets huvudredare.
Fartygets hemort blev Köpstadsö.

1920-03-12
Såldes till ett partrederi i Barsebäckshamn med lantbrukaren Håkan Andersson som huvudredare.

1924-04-04
Såldes till skepparen Johan Edvin Valdemar Olsson i Barsebäckshamn som därmed även blev huvudredare. Barsebäckshamn fortsatte att vara fartygets hemmahamn. Nu har fartyget förändrats till motorskonert.

1936-03-09
Fartyget säljs till partrederi i Hasslö, Blekinge och får Hasslö som hemmahamn. Till huvudredare utses folkskoleläraren Nils Peter Glimberg.

1938-03-29
Fartyget köps av skepparen Fritz Leonard Bülow i Dalmark i Örebro län. Han blir i egenskap av ägare då även huvudredare. Hemmahamn anges till Dalmark.

1947-02-21
Fartyget köps av ett partrederi på Kållandsö och utser skepparen Erik Olof Johansson till huvudredare. Hemmahamn blir Kållandsö. och fartyget namnändras till Ekefjord.

1950-07-19
Fartyget säljs till fyrvaktaren Anders Gustafsson i Eskilsäter i Lurö församling, Värmland. Fartyget nya hemort blir Lurö.

1952-12-16
Återigen säljs fartyget, denna gång till skepparen Erik Olof Johansson i Lidköping vilket blir fartygets hemmahamn.

Från Krister Blidsells fotosamling. Fotograf okänd. Här i bakgrunden som Ekefjord som assisterar fartyg vid iskruvningen i Lidköping 1953.

1955-04-28
Ny ägare till fartyget är ett partrederi i Rågårdsvik, Skaftö med fru Johanna Sofia Olsson som huvudredare. Ny hemmahamn blir Rågårdsvik.

Från Krister Blidsells fotosamling. Fotograf okänd. Här under namnet Ekefjord och hemmahörande i Rågårdsvik.

1957-04-04
Skepparen Sven Larry Hansson i Grönhögen på Öland köper fartyget och blir dess huvudredare. Hemmahamn blir Grönhögen.

1958-02-14
Fartyget säljs i befintligt skick för 4.500 kronor efter en kollision mot kaj i Kalmar till Anders Harald Andersson i Degerhamn. Efter att ha tagit ur delar från fartyget för att använda på M/S Nell-Britt från Degerhamn. Fartyget användes inte i fart av nye ägaren.

1959-02-23
I ett meddelande till Sjöfartsstyrelsen meddelas att fartyget skänktes till Vituddens Varv i Västervik efter det att maskin, master, luckor och lösa delar borttagits. Skrovet sänktes som underlag för antingen en brygga eller som vågbrytare.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista