Artemis, JGCL, 2733

Basfakta:
 • Dansk signal: NQPV
 • Svensk signal: JGCL
 • Svenskt reg. nr: 2733
 • Längd: 28,52 meter
 • Bredd: 6,35 meter
 • Djupgående: 3,22 meter
 • Dräktighet:
  • 1895: 124,12 registerton
  • 1896: 110,74 registerton
  • 1909: 120,74 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1857
Byggd i Svendborg av byggmästarna C.C. & H. P Hansen junior.

1895-06-14
Inköpt till Sverige från ett partrederi i Svendborg för 1.500 kronor av skepparen Johan Persson i Limhamn som är ensam ägare och huvudredare. Hemort Limhamn.

1898-03-15
Tidigare ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi med tre deltagare och till huvudredare utsågs sjökapten Petter Elias Ekberg i Limhamn. Hemort som tidigare.

1901-05-24
Efter vissa ändringar i rederiet utses fabrikören Sven Nilsson i Limhamn till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1906-10-27
Ett partrederi med tre deltagare i Oskarshamn och med skeppsmäklaren Karl Anker Dam som huvudredare köper fartyget. Ny hemmahamn blir Oskarshamn.

1907-03-26
Skeppsredaren Olof Fridolf Andersson i Harg på Vätö köper som huvudredare för ett partrederi med två deltagare fartyget. Ny hemmahamn blir Vätö.

1913-05-05
Disponenten Åke Belfrage i Dal i Nora socken köper ensam fartyget och blir därmed även huvudredare. Ny hemort blir Dal. Troligtvis agerar ägaren för Sandö Sågverks AB, men certifikatet från datumet ovan anger honom som ensam ägare.

1915-06-08
I ett meddelande till Kommerskollegium anger ägaren att fartyget har avriggats och används nu som pråm.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.