Familjen, HKDJ

Basfakta:
 • Svensk signal: HKDJ
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 65,95 fot
 • Bredd: 20,78 fot
 • Djupgående: 8,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 39,72 svåra läster
  • 1873: 23 nyläster eller 74,48 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1854
Byggd i Råneå socken troligen av byggmästaren Samuel Hortlund. Fartygets ägare eller hemort framgår ej.
Fribrev ej utfärdat.

1855-03-11
Ett partrederi i Piteå med handlaren Johan August Engman som huvudredare är fartygets nya ägare. Hemort Piteå. Rederiet låter påbygga fartyget på varv i Piteå.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1856-03-11
Grosshandelsbolaget Carl G. Schult & Co i Stockholm köper fartyget och som huvudredare verkar ägaren till bolaget grossshandlare Gustaf Edvard Häggström. Ny hemort Stockholm.

1864-06-22
Handlaren Lars Kolmodin i Kyllaj på Gotland är huvudredare i det partrederi som nu äger fartyget. Hemort troligen Kyllaj

1873-05-09
Ett partrederi i Figeholm med handlaren Johan August Johnsson som huvudredare köper fartyget för 1275 riksdaler riksmynt. Ny hemort Figeholm. Rederiet låter skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson förbygga fartyget på varv i Figeholm.
Fribrev utfärdat vid datum ovan.

1876-10-30
Under resa från Solstadström mot Flensburg med en last av bräder strandade fartyget vid Sandby bäck på Öland och blev troligtvis vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1876-11-08