Robert, HQNT, 1899

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HQNT
  • Svenskt reg. nr.: 1899
  • Längd: 24,54 meter
  • Bredd: 6,6 meter
  • Djup: 2,94 meter
  • Dräktighet: 117,23 registerton
  • Riggning/typ: skonertkoff
Historik:

1863
Byggd i Hoogezand i Holland. Fartyget hade namnet Bato före försäljningen till Sverige.

1881-05-27
Inköpt till Sverige av skepparen Johan Svensson i Oskarshamn. Han var ensam ägare och då även huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev enligt datum ovan.

1888
Enligt en notering i fribrevet såldes halva andelen av fartyget så att det kom att ägas av ett partrederi i Oskarshamn. Certifikatet som utfärdades 7/12 1894 anger ägandet av samma partrederi och med samma huvudredare som tidigare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1897-11-12
Strandade och blev vrak väster om Darss, i närheten av Rostock, under resa Rendsburg – Oskarshamn utan last. Besättningen räddades sig iland med egen båt.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
  2. Oskarshamnstidningen 1897-11-16
  3. Oskarshamns sjömanshus, fartygsregister