Sigrid, JCFP, 794

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta.
  • Svensk signal: JCFP
  • Svenskt reg. nr: 794
  • Längd: 85,28 fot (25,36 meter)
  • Bredd: 23,50 fot (6,62 meter)
  • Djupgående: 8,2 fot (2,66 meter)
  • Dräktighet: 63,5 svåra läster, 33,5 nyläster eller 99,98 nettoregisterton.
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1857
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsbolaget G & F Johansson i Oskarshamn. Huvudredare blev G. Johansson och fartygets hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 28/4 1857.

1894-01-09
Tillhör samma bolag fast nu med grosshandlaren Fredrik Johansson som huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1899-05-03
Fartyget säljs för 1.000 kronor till ett partrederi i Figeholm med fyra deltagare. Enligt ett senare meddelande från det nya rederiet till Kommerskollegium kan fartyget inte brukas till sjöfart förrän det förbyggts eller reparerats.
Fartyget slopades 1900.

Källor:

  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
  2. Sveriges skeppslista
  3. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister