Sigrid, JCFP, 794

Basfakta.
 • Svensk signal: JCFP
 • Svenskt reg. nr: 794
 • Längd: 85,28 fot (25,36 meter)
 • Bredd: 23,50 fot (6,62 meter)
 • Djupgående: 8,2 fot (2,66 meter)
 • Dräktighet:
  • 1857-04: 63,5 svåra läster
  • 1857-07: 67,39 svåra läster
  • 1866: 33,5 nyläster
  • 1889: 99,98 registerton
  • 1895: 96,45 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1857
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsbolaget G & F Johansson i Oskarshamn. Huvudredare blev Gustaf Johansson och fartygets hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 28/4 1857.

1894-01-09
Tillhör samma bolag fast nu med grosshandlaren Fredrik Johansson som huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1899-05-03
Fartyget säljs för 1.000 kronor till ett partrederi i Figeholm med fyra deltagare. Enligt ett senare meddelande från det nya rederiet till Kommerskollegium kan fartyget inte brukas till sjöfart förrän det förbyggts eller reparerats.
Fartyget slopades 1900.

Källor:

 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister