Signe, HNGJ

Basfakta:
 • Svensk signal: HNGJ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 103,5 fot
 • Bredd: 23,5 fot
 • Djupgående: 10,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1876: 159,63 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1876
Byggd i Oskarshamn, troligtvis på Thoréns varv, av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi på två deltagare i Oskarshamn med hemmahamn i Oskarshamn. Som huvudredare verkade handlaren Fredrik Johansson, Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 11/7 1876

1878
Genom köp tillhör fartyget nu handelsfirman G & F Johansson i Oskarshamn. I övrigt inga ändringar.

1882-04-08
Ett partrederi bestående av fyra deltagare i Oskarshamn köper fartyget och som huvudredare agerar handlaren Carl Ferdinand Petersson i Oskarshamn.

1888-06-08
Ännu ett nytt partrederi med fem deltagare köper fartyget och där sjökapten Johan Erik Hagström blir huvudredare. Inga förändringar av namn eller hemort.

1889-02-??
Efter att fartyget avseglat från Hartlepool mot Göteborg i februari månad, försvann det med man och allt i Nordsjön. Fiskare i Nordsjön hittade pappersfragment som visade sig tillhöra Signe varför slutsatsen är att det havererat och sjunkit och tagit hela besättningen med sig i djupet.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev