Elisabeth, HQDN, 388

Basfakta:
 • Svensk signal: HQDN
 • Svenskt reg. nr: 388
 • Längd: 23,51 meter
 • Bredd: 5,88 meter
 • Djupgående: 2,24 meter
 • Dräktighet:
  • 1880: 73,16 ton
  • 1881: 74,05 registerton
  • 1894: 70,10 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1880
Byggd på Timmernabbens skeppsvarv av skeppsbyggmästaren C. Nilsson för handlaren Sven Olsson och som ensam ägare även var huvudredare. Hemort Timmernabben.
Första fribrev utfärdat 18/6 1880.

1882-02-18
Köps av ett partrederi i Brantevik med skepparen Tufve Ingvarsson som huvudredare. Ny hemort blir Brantevik.

1906-03-13
Fartyget köps av ett partrederi i Skillinge med skepparen Nils Andersson som huvudredare. Hemort Skillinge.

1915-04-19
Ett partrederi med två deltagare köper fartyget för 4.500 kronor och virkeshandlaren Johan August Fagerlund i Kåremo utses till huvudredare. Fartyget ny hemmahamn blir Hästenäs.

1916-08-28
Fartyget köps för 7.500 kronor av ett partrederi med åtta deltagare och med grosshandlaren Josef Kaleb Karlberg i Gökalund som huvudredare. Hemmahamn Bergkvara.

1917-04-19
Skepparen Johan Peter Loman i Oskarshamn köper ensam fartyget, liggande i Kalmar, för 13.000 kronor och blir med detta då även huvudredare. Hemorten blir Oskarshamn.

1926-04-15
Fartyget köps för 2.000 kronor av skepparen Ernst Valdemar Thore i Råå och som ensam ägare blir han då även huvudredare. Ny hemmahamn Helsingborg.

1926-08-06
För 1.100 kronor köps fartyget av Kallentin Svensson bosatt i Viken. Den 20/1 1927 anger den nye ägaren att fartyget under 1926 blivit upphugget i Viken och fartyget avförs från registret 1927.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner, Figeholm