Activ, HBPQ

Basfakta:
 • Svensk signal: HBPQ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 67,70 fot
 • Bredd: 21,8 fot
 • Djupgående: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1847: 42,39 svåra läster
  • 1866: 26,5 nyläster eller 85,11 registerton.
  • 1869: 29,5 nyläster eller 94,2 registerton
  • 1870: 85,81 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1847
Byggd på varv i Söderhamn av skeppsbyggmästaren And. Iggström för ett partrederi på orten med handelsbolaget Johan Brolin & Son som huvudredare. Hemort Söderhamn.
Första fribrev utfärdat 3/10 1851.

1854-04-24
Fartyget köps av handlaren T. E. Svanlund i Karlshamn och som ensam ägare blir Svanlund även huvudredare. Ny hemort blir Karlshamn.

1860-03-30
Sjökaptenen Olof Henrik Burmeister i Karlshamn blir fartygets nya ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1860-06-22
Hemmansägaren Johan Nilsson i Nytorp, Ryssby köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Fartygets hemort anges ej.

1868-03-11
Ett partrederi i Mönsterås köper fartyget och utser skepparen Johan Hansson Kjellberg i Ljungnäs till huvudredare. Hemort Mönsterås

1869-05-10
Rederiet låter byggmästaren N. G. Nordström förbygga fartyget på Werkholmens varv i Mönsterås Inga övriga ändringar.
Nytt fribrev utfärdat vid datum ovan.

1871-02-21
Fartyget säljs till ett partrederi i Simrishamn med skepparen Per Hansson Sånasson i Kivik som huvudredare. Ny hemort blir Simrishamn.

Ytterligare information om fartyget saknas.
Har du uppgifter om fartygets senare öden, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev