Swanen

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 50,5 fot (vid lastlinjen)
 • Bredd: 16,2 fot
 • Djupgående: 7,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1786: 15,75 svåra läster
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1786
Byggd på Fredriksbergs ägor i Döderhultsvik av skeppsbyggmästaren Eric Skutnabb för handlaren Petter Christoffer Cederbaum i Västervik. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Västervik.
Första fribrev utfärdat 9/11 1786.

1788-06-09
Nu ägs fartyget av ett partrederi i Västervik och namnändras till Svahn. Huvudredare ej angiven. Hemort fortfarande Västervik.

1789
Fartyget sålt under året i Lübeck till en ej namngiven köpare.

Fartygets namn eller vidare öden efter försäljningen i Lübeck ej känt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Västerviks sjömanshus