Wagoola, HRQS

State Library of Victoria – Allan C. Green collection of glass negatives. This work is out of copyright.
Harriet McGregor on the right and Wagoola on the left. At the port of Hobart.
Basfakta:
 • Engelskt reg. nr: 15699
 • Svensk signal: HRQS
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 168,8 fot
 • Bredd: 28,4 fot
 • Djup: 16,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 549 ton (Gb)
  • 1883: 549,57 ton
 • Riggning/typ: fregattskepp
Historik:

1857
Byggd på ön Jersey troligen för firman Redfern, Alexander & Co i London, vilket är det rederi som fartyget tillhörde innan försäljningen till Sverige.

1883-09-19
Inköpt för 1.800 Pund Sterling, liggande i Cardiff, till Sverige av sjökaptenen Olof Wingren i Oskarshamn. Han var ensam ägare och tillika huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev, interimsfribrev, utfärdat vid datum ovan.

1885-11-??
Under resa från Hull mot Pensacola och på höjden av Portland kolliderade fartyget med engelska ångaren Pencher och har efter bogsering in till Weymouth, kondemnerats och sålts på auktion.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Lloyds Register
 3. Oskarshamnstidningen 1883-09-18
 4. Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 1885-11-21