Norden, HBTS

Basfakta:
 • Svensk signal: HBTS
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 78,20 fot
 • Bredd: 26,70 fot
 • Djupgående: 12,80 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 72,23 svåra läster
  • 1866: 42,5 nyläster eller 127,20 registerton.
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd Uppveda i Vätö av skepparen och byggmästaren Matts Andersson för ett partrederi på orten. Matts Andersson blev även huvudredare . Hemort Uppveda, Vätö.
Första fribrev utfärdat 5/7 1859.

1863-05-12
Fartyget köps av ett partrederi i Harö, Bro socken med skepparen Olof Pettersson som huvudredare. Fartygets hemort troligen Harö, Bro.

1868-05-05
Firman Bergman, Hummel & Co i Stockholm blir nya ägare och till huvudredare utses Johan August Bergman. Hemort Stockholm.

1873-04-03
Ett partrederi i Oskarshamn med handlaren och vice konsuln Nils Gustaf Wijkström som huvudredare är de nya ägarna till fartyget. Ny hemort blir Oskarshamn.

1876
Fartyget slopades i Oskarshamn under året vilket inte meddelades till Kommerskollegium förrän 1889.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister.