Hoppet, HBNR

Basfakta:
 • Svensk signal: HBNR
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 91,70 fot
 • Bredd: 29,20 fot
 • Djup: 9,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1861: 98,54 svåra läster eller 56,78 nyläster
  • 1866: 61 nyläster eller 181,33 registerton
  • 1868: 61 nyläster eller 181,91 registerton
  • 1876: 169,34 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1840
Byggd i Kimito socken i Finland

1863-10-01
Inköpt till Sverige av sjökaptenen Pehr Grafström i Härnösand och som ensam ägare även blev huvudredare. Hemort Härnösand.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1864-03-01
Fartyget sålt tillbaka till Finsk ägare.

1865-10-12
Ett partrederi i Kalmar med smedsmästaren Olof Fredrik Johansson som huvudredare köper återigen in fartyget till Sverige. Hemort Kalmar.

1867-03-13
Efter förändringar i rederiet så utses handlaren Gottfried Meurling i Kalmar till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1868-02-21
Nya dokument begärdes av rederiet då tidigare utgåvor försvunnit. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1874-03-21
Ett nytt partrederi i Kalmar köper fartyget och utser handlaren Johan Algot Larsson till ny huvudredare. Hemort Kalmar kvarstår.

1875-03-03
Handlaren i Rone socken på Gotland blir huvudredare för fartyget då ett partrederi på Gotland blir nya ägare. Ny hemort blir Ronehamn.

1877-04-06
Fartygets nya hemort blir Oskarshamn då ett partrederi i staden köper fartyget och till huvudredare utser sjökaptenen Johan Erik Hagström.

1882
Slopad i Oskarshamn under året. Kommerskollegium informerades av huvudredaren först 1884.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamns sjömanshus, fartygsregister