Urbanus

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 67 fot
 • Bredd: 21,1 fot
 • Djupgående: 8,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1859-04: 29,17 svåra läster eller 16,8 nyläster
  • 1859-11: 27,7 svåra läster eller15,96 nyläster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

Byggd okänt år och av okänd byggmästare på Vätö i Stockholms län.

1857
Enligt Oskarshamn sjömanshus mönstringsliggare så var fartyget hemmahörande i Oskarshamn med N.P. Ekvall som ägare/huvudredare.
Fribrev saknas.

1858
Mönstringsliggaren anger detta år att fartyget troligen var hemmahörande i Oskarshamn och som ägare/huvudredare anges N & P Jaensson i Forshult.
Fribrev saknas.

1859-08-26
Fartyget förbyggdes under året på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren C. Thorén och ägs nu av ett partrederi med skepparen Karl Johan Söder i Oskarshamn som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1864-06-14
Efter ändringar i rederiet så övertar kyrkvärden P Jaensson rollen som huvudredare. Hemort troligen Oskarshamn.

Härefter saknas information om fartyget vidare öden. Har du historien om fartyget och vill delge denna, kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamn sjömanshus, Mönstringsliggare.