Carolina, HTDC, 1292

Basfakta:
 • Svensk signal: HTDC
 • Svenskt reg. nr.: 1292
 • Längd: 82,20 fot
 • Bredd: 23,30 fot
 • Djup: 11,55 fot
 • Dräktighet:
  • 1861: 72 svåra läster
  • 1866: 41 nyläster eller 127,38 registerton
  • 1876: 125,28 registerton
  • 1881: 124,56 registerton
  • 1894: 117,39 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1859
Byggd i Sjötorp av skeppsbyggmästaren Johannes Larsson för ett partrederi i Sjötorp. Fribrev som definierar huvudredare och hemort saknas.

1861-06-29
Köpt av ett partrederi på Gullholmen där sjökaptenen Johannes Afvidsson var huvudredare. Hemort Gullholmen.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1888-02-29
Skepparen Abraham Jansson i Nösund på Orust köper ensam fartyget och agerar även som huvudredare. Hemort blir Tegneby.

1888-11-07
Ägaren säljer del i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi. Huvudredare och hemort kvarstår.

1894-05-10
Per Andersson i Varberg är huvudredare i ett partrederi i Varberg som är nya ägare till fartyget. Ny hemmahamn blir Varberg.

1896-02-04
Skepparen August Brynolf Jönsson i Råå, huvudredare i ett partrederi i Råå som för 1.100 kronor köpt fartyget. Ny hemort blir Råå.

1899-03-14
Rederiet utser som ny huvudredare skepparen Sven Jönsson i Råå. I övrigt inga ändringar.

1904-05-09
Den i Oskarshamn bosatte skepparen Karl Johan Nilsson köper ensam fartyget och blir med detta även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1912-07-01
Strandade vid Örnahusen, Östra Hoby och blev totalt vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Oskarshamns sjömanshus, fartygsregister