Emelie, HDSF/SIFG, 1058

Basfakta:
 • Svensk signal: HDSF/SIFG
 • Svenskt reg. nr: 1058
 • Längd: 59,90 fot eller 20,53 meter
 • Bredd: 17,75 fot eller 5,42 meter
 • Djupgående: 7,85 fot eller 2,43 meter
 • Dräktighet:
  • 1856: 19,94 svåra läster
  • 1867: 14,5 nyläster
  • 1870: 19 nyläster eller 62,82 registerton
  • 1876: 59,70 ton
  • 1881: 60,48 registerton
  • 1894: 53,92 registerton
  • 1930: 44,81 registerton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

1856
Byggd på Karlshamns Skeppsvarv av skeppsbyggmästaren O. Bengtsson för ett partrederi med två deltagare i Kivik och med skepparen Sven Wendel som huvudredare. Hemmahamn Kivik.
Första fribrev utfärdat 19/8 1856.

1870-04-02
Tidigare huvudredaren Sven Wendel är nu ensam ägare till fartyget som förbyggts på Karlshamns skeppsvarv av skeppsbyggmästaren D. R. Andersson och även omriggats till skonert nu har Karlshamn som hemmahamn.

1881-02-05
Ett partrederi med fyra deltagare köper fartyget och utser skepparen Lars Nilsson i Brantevik till huvudredare. Ny hemort blir Simrishamn.

1894-03-13
Fartygets hemort ändrad till Brantevik. I övrigt inga ändringar.

1901-03-22
AB Petré & Co i Oskarshamn köper fartyget och till huvudredare utses Axel Lundgren. Ny hemort Oskarshamn.

1908-11-12
Som ny huvudredare anges H Petré. I övrigt inga ändringar.

1914-05-16
Efter förändringar i ägarbolaget anges som ny huvudredare konsuln Axel Emil Hjalmar Ängqvist i Oskarshamn.

1919-03-15
Då Petré & Co gått i likvidation tar den verkställande direktören tillika likvidatorn Hans Braatz rollen som huvudredare.

1922-04-01
Det tidigare rederiet har ombildats till Trävaru AB Petré och verkställande direktören Hans Braatz är i det nya bolaget kvar som huvudredare.

1923-05-11
Trävarubolaget Braatz & Co köper fartyget för 4.000 kronor och fartyget hemort blir nu Mönsterås. Huvudredare är bankdirektören Gottfrid Emil Håkansson.

1925-04-11
Fartyget köps ensam av skeppsredaren Pehr Olsson i Pataholm för 1.875 kronor. Han blir dessuton huvudredare. Ny hemort blir Pataholm.

1930-05-23
Fröken Anna-Stina Buhré i Skäggenäs köper ensam fartyget för 1.500 kronor och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Skäggenäs. Fartyget hade innan köpet fått en grundlig reparation och utrustats med en hjälpmaskin på 17 hk.

1935-05-25
Enligt ett meddelande från fartygsinspektören i Oskarshamn, C. J. Olsson, så är fartyget sålt till herr Georg Engström på Vållö och att det ligger avriggat, avmastat samt delvis upphugget. Upphuggningen kommer att fortsätta kommande vinter.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat