Nils Johan

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 66,15 fot
 • Bredd: 20,80 fot
 • Djupgående: 8,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1838: 38,96 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1838
Byggd i Lilla Saltvik i Döderhults församling av skeppsbyggmästaren J. P. Hallström för ett partrederi i Kalmar med handlaren Johan Peter Grandin som huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat 7/3 1838.

1843-03-17
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1844-10-08
Fartyget troligen överseglat utanför skånska kusten mellan Hanö och Bornholm 8-9 oktober. Vrakspillror från fartyg och last spolades upp på land. Ingen i besättningen överlevde.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Post- Och Inrikes Tidningar 1844-11-08