Alice, HTCS, 2511

Bild från digital museum.
Basfakta:
 • Lettisk signal: YLDP
 • Svensk signal: HTCS
 • Svenskt reg. nr: 2511
 • Längd: 40,04 meter
 • Bredd: 7,16 meter
 • Djupgående: 3,92 meter
 • Dräktighet:
  • 1889: 262,97 nettoregisterton
  • 1901: 323 ton
  • 1903: 313 ton
  • 1905: 306 ton
  • 1908: 293,16 nettoregisterton
 • Riggning/typ: propellerångskonert
Historik:

1887
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstads AB, vid denna tidpunkt arrenderat av Motala Verkstad AB, som nybygge 186 av Carl Gustaf Hasselbom för bankiren C G Cervin i Göteborg. Fartygets hemort Göteborg.

1888-02-23
Det första fribrevet transporteras till Ångfartygs AB Alice i Motala med grosshandlaren Carl Nilsson som huvudredare och hemort blir Motala.

1894-03-01
Efter att grosshandlaren Carl Nilsson avlidit utser rederiet en ny verkställande direktör och huvudredare, denna gång kamrer Henrik Gustaf Enberg, Motala. I övrigt inga ändringar.

1895-04-26
Rederiet flyttar sin säte från Motala till Stockholm som också blir fartygets hemort. I övrigt inga ändringar.

1897-03-04
Nytt certifikat utfärdas då fartyget förlängts och byggts om vid A/S Helsingørs Jernskibs- og maskinbyggeri i Helsingør.
Nya mått blir:
Längd: 47,15 meter
Bredd: 7,16 meter
Djupgående: 3,89 meter
Dräktighet: 323,24 nettoregisterton.

1904-12-10
Efter att tidigare verkställande direktören och huvudredare Henrik Gustaf Enberg avlidit utsåg rederiet generalkonsul Carl Gustaf Thulin till hans efterträdare på dessa poster.

1916-07-07
Fartyget såldes till skeppsredaren Johan Magnus Andersson i Ystad som blir ensam ägare och således fartygets huvudredare för under bildande Rederi AB Ystads räkning som registrerades 18/10 1916. Hemort blir Ystad.

1925-10-21
Under likvidation av tidigare rederi köps fartyget för 15.000 kronor av Rederi AB Falkvik i Sölvesborg och som huvudredare vice konsul Thure Karlsson. Rederiet ändrar fartygets namn till Hanna. Ny hemort Sölvesborg.

1928-02-07
Fartyget säljs för 46.500 kronor till skeppsredaren Johans Hartmanis i Libau, i dag Lijepaja, Lettland och namnändrades till Liva. Hon avförs genom detta ur svenskt register.

1934-09-02
Fartyget kolliderade med ett undervattensföremål utanför Aberdeen och gick till botten. Hon var vid olyckstillfället på resa Wick – Tallin med last av fisk.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamns sjöfartsförenings arkiv
 4. www.wrecksite.eu
 5. Utställningshäftet “Där skepp byggdes”