Eleonora

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 86,3 fot
 • Bredd: 31,7 fot
 • Djupgående: 9,35 fot
 • Dräktighet:
  • 1854: 81,69 svåra läster
  • 1863: 81,57 svåra läster eller 46,98 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1849
Byggd i Lumpalands kapell på Åland troligen för ett partrederi i Lemlands socken på Åland.

1854-06-06
Fartyget köps in till Sverige för 7333 Riksdaler Riksmynt av grosshandlaren F. C. E. Bünsow i Sundsvall och som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort Sundsvall.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1863-10-22
Ett partrederi med Mathias Nyman i Kalmar som huvudredare är fartygets nya ägare. Hemort Kalmar. Rederiet låter skeppsbyggmästaren J. Norström förbygga fartyget i Pataholm 1864.

1865-04-29
Del av fartyget säljs till handlaren J. L. Rosén i Mönsterås vilket innebär att det nu redas av ett partrederi med Rosén som huvudredare. Ny hemort Mönsterås.

1867-04-04
I barlast strandade fartyget vid Ellekilde norr om Helsingör och ansågs bli vrak

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Aftonbladet 1867-04-09