Athos

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 89,70 fot
 • Bredd: 23,30 fot
 • Djupgående: 10,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1851: 67,25 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1851
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik. Huvudredare var handlaren Fredrik Johansson. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 6/5 1851.

Information om fartyget utöver ovanstående fribrev (det enda utgivna) saknas.
Det framgår från Kalmar sjömanshus liggare att besättning påmönstrade på fartyget 8/5 1851, därefter inga mönstringar.

Har du information som du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Kalmar Rådhusrätt & Magistrat, Mätbrev
 3. Kalmar sjömanshus, Mönstringsliggare