Athos

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 89,70 fot
  • Bredd: 23,30 fot
  • Djupgående: 10,25 fot
  • Dräktighet: 67,25 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1851
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik. Huvudredare var handlaren Fredrik Johansson. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 6/5 1851.

Information om fartyget utöver ovanstående fribrev (det enda utgivna) saknas.
Det framgår från Kalmar sjömanshus liggare att besättning påmönstrade på fartyget 8/5 1851, därefter inga mönstringar.

Har du information som du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Kalmar Rådhusrätt & Magistrat, Mätbrev
  3. Kalmar sjömanshus, Mönstringsliggare