Gustafva, HMTS, 692

Basfakta:
 • Svensk signal: HMTS
 • Svenskt reg. nr.: 692
 • Längd: 59,60 fot
 • Bredd: 21,90 fot
 • Djup: 7,50 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 24,25 svåra läster
  • 1864: 13,98 nyläster
  • 1875: 54,12 ton
  • 1881: 53,57 registerton
  • 1894: 49,32 registerton
  • 1897: 50,28 registerton
 • Riggning/typ: slup/skonare
Historik:

1852
Byggd i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O. L. Nordström för handlaren Lars Henrik Bruun i Kalmar. Hemort troligen Kalmar.
Fribrev ej utfärdat.

1855-04-04
Handlaren Johan Peter Meurling i Kalmar köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1864-06-25
Den i Ekenäs bosatte skepparen Carl Olsson blir nästa ägare till fartyget. Som ensam ägare blir han även huvudredare. Ny hemort blir Ekenäs.

1876-03-27
Ett part rederi Djursvik köper fartyget och utser skepparen Nils Peter Jonsson till huvudredare. Ny hemort blir Djursvik.

1884-035-18
Hemmansägaren Johan Alfred Olsson i Ytterby blir huvudredare i det partrederi som är fartygets nya ägare. Ny hemort blir Eds Kapell.

1889-05-28
Ett partrederi i Loftahammar blir nya ägare och som huvudredare utses skepparen Johan August Nilsson i Loftahammar. Fartygets nya hemort blir Loftahammar.

1893-09-16
Huvudredaren flyttar 1889 till Västervik och vid ovanstående datum får fartyget nytt Certifikat där han är registrerad som huvudredare och ensam ägare. Ny hemort blir Västervik.

1900-05-18
Ägaren låter rigga om fartyget till skonare och får nytt Certifikat vid datum ovan. I övrigt inga ändringar.

1907
Fartyget förliste på Torhamns udde utanför Karlskrona och blev totalt vrak. Ägaren meddelade Kommerskollegium 5/10 1907.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat