Karin, JLRB, 3741

Basfakta:
 • Svensk signal: JLRB
 • Svenskt reg. nr: 3741
 • Längd: 27,95 meter
 • Bredd: 7,32 meter
 • Djupgående: 2,74 meter
 • Dräktighet:
  • 1900: 109,35 registerton
  • 1918: 107,09 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1900
Fartyget byggt på Norra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med tretton deltagare i Skillinge som också blir fartyget hemort. Till huvudredare valdes skepparen Per Olsson i Skillinge.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 26/9 1900.

1915-12-21
Till ny huvudredare utses sjökapten Anders Gottfrid Lancin från Skillinge. I övrigt inga ändringar.

1917-04-28
Ett partrederi med trettiofyra deltagare i Sölvesborg med skeppsklareraren Alfred Karlsson-Hansson som huvudredare köper fartyget för 56.000 kronor. Ny hemort Sölvesborg. Nytt Certifikat utfärdat 6/4 1918.

1921-07-16
Efter vissa ändringar i rederiet utses sjöombudsmannen Janne Olsson i Sölvesborg till ny huvudredare. Hemort forfarande Sölvesborg.

1922-04-21
Fartyget säljs för 19.000 kronor till ett partrederi i Brantevik med trettiosex deltagare där skeppsredaren Ture Nilsson Boman i Brantevik utses till huvudredare. Hemort blir Brantevik.

1922-10-21
Fartyget stötte på ett undervattensgrund i närheten av Simpnäsklubbs fyr i Björkö-Arholm socken och blev totalt vrak. Ett tidigare antagande att fartyget minsprängt ansågs vara felaktigt. Samtliga ombord omkom.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista