Sleipner

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 80,30 fot
  • Bredd: 23,0 fot
  • Djupgående: 9,6 fot
  • Dräktighet:
    • 1854: 52,5 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1854
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik och med handlaren Nils Peter Ekvall som huvudredare. Fartygets hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 18/4 1854.

Samma år återsändes fartygets fribrev till Kommerskollegium efter att det sålts i Köpenhamn.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt fribrevsdiarier.