Sleipner

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 80,30 fot
 • Bredd: 23,0 fot
 • Djupgående: 9,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1854: 52,5 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1854
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik och med handlaren Nils Peter Ekvall som huvudredare. Fartygets hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 18/4 1854.

Det finns i fribrevet en notering att fartyget sålts i Döderhultsvik för 10.500 Riksmynt. Tyvärr anges det inte till vem, vilket land eller vid vilken tidpunkt som försäljningen gjordes.
Enligt Kalmar sjömanshus mönstringsliggare gjordes det endast en påmönstring i april 1854.
Har du information som du vill delge mig, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Kalmar Sjömanshus, Mönstringsliggare