Nanna, JHRS, 3231

Bild från Sjöhistoriska museet, Sam Svenssons samling. På bilden ligger NANNA vid Western Place vid Cumberland Basin i Bristol.
Basfakta:
 • Tysk signal: NFJQ
 • Dansk signal: NHSV
 • Svensk signal: JHRS
 • Svenskt reg. nr: 3231
 • Längd: 42,1 meter
 • Bredd: 8,91 meter
 • Djupgående: 4,73 meter
 • Dräktighet:
  • 1898: 406,54 registerton
  • 1913: 399,02 registerton
  • 1923: 387,20 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1875
Byggd på varvet I. Oltmans Wwe i Brake, Tyskland, troligtvis under namnet Pacific.

1894-95
Redas av D. Hays i Brake, Tyskland

1895-06-27
Danskt interimscertifikat utfärdat i Hamburg 1895-06-27 under namnet Poul Johannes Schouw .

1896-08-20
Nu med hemmahamn Köpenhamn. Som ägare anges J. Skrike, Köpenhamn.

1898-06-06
Tillhör partrederi i Väddö med hemmansägaren Erik Andersson, Edeby som huvudredare och med namnet Nanna. Hemort Väddö.

1907-05-07
I ett brev till kommerskollegium från huvudredaren anges att fartyget under resa Helsingborg – Härnösand i barlast, varit i kollision med den engelske ångaren Dunmore Head och vid besiktning i Ystad ansågs fartyget icke värt att reparera varför det kondemnerades.

1907-08
Fartyget inropades på exekutiv auktion av Ystads Varvs AB för 6.700 kronor.

1908-04-14
Efter reparation återinförs fartyget i svenskt registret av ett partrederi med handlaren Oscar Hariel Mårtensson Modén som huvudredare som köper fartyget för 14.000 kronor. Hemort Simrishamn.

1912-04-01
Fartyget säljs för 17.000 kronor till ett partrederi i Skillinge med handlaren Per Olof Persson som huvudredare och Skillinge som hemort.

1916-05-09
Ett partrederi i Oskarshamn är nu nya ägare till fartyget. Ny huvudredare är Eric Mauritz Alexius Hagström och hemmahamn blir Oskarshamn.

1918-04-09
Ett rederi i bildande, Rederi AB Multum Oskarshamn, köper fartyget för 210.000 kronor. Inga ändringar av namn eller hemort.

1918-05-01
Fartyget säljs till direktör Sven Salén i Göteborg för 210.000 kronor som blir ensam ägare till fartyget. Ny hemort blir Göteborg.

1918-09-16
Aktiebolaget Tegnér & Wilcken i Stockholm köper fartyget för 370.000 kronor då det ligger i Cadiz för lastning. Hemmahamn blir Stockholm.

1920-03-18
Inköps av Ångfartygs AB Frigga i Stockholm utan ändring av namn eller hemort.

1921-12-06
I en bilaga från vicekonsulatet i Randers till Svenska konsulatet i Lübeck anges att fartyget bogserats till Lübeck för reparation efter ett haveri och att man vid detta tillfälle hade en helt tysk besättning.

1923-06-08
Då fartyget låg till ankars för lastning i Koivusaari hamn, Finland drabbades det av svår storm så att det drev på land och blev så illa skadat att det kondemnerades. Fartyget hade vid tillfället en helt tysk besättning vilket var föremål för en viss skriftväxling mellan rederiet och Kommerskollegium angående ägarförhållanden, men det fastslogs att ingen försäljning av fartyget till Tyskland ännu ej skett, även om detta var avtalat med en Wilhelm Wolff i Lübeck.
I en notering från Oskarshamns sjöfartsförenings arkiv anges att fartyget sålts på platsen och förändrats till pråm.

Källor:
 1. Danmarks skibslister
 2. Sveriges skeppslista
 3. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 4. Oskarshamns sjöfartsförenings arkiv
 5. Digital museum
 6. Lloyds register