Christina Johanna / Göthe

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 57 fot
 • Bredd: 18 fot
 • Djupgående: 7 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 13 nyläster eller 44,22 registerton
  • 1869: 14,5 nyläster eller 48,17 registerton
  • 1877: 40,78 ton
  • 1886: 38,16 registerton
 • Riggning/typ: galeas / skonare
Historik:

1832
Byggd på södra skeppsvarvet i Gävle av skeppsbyggmästaren O. Skillman under namnet Christina Johanna och var riggad som galeas. Uppgifter baserat på fribrev saknas fram till 1867.

1844
Fartyget förbyggs på samma varv där det byggdes och av samma skeppsbyggmästare som vid nybyggnationen. Fartyget tillhör/redas av Johan Wannberg i Gävle. Hemort sannolikt Gävle.

1867-06-27
Fartyget köps av ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Axel Vilhelm Svanberg som huvudredare. Rederiet låter förbygga fartyget på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Pettersson. Ny hemort blir Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1869-09-14
Handlaren Gustaf Johansson köper fartyget ensam, blir huvudredare och låter skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén förbygga fartyget på sitt eget varv samt rigga om det till skonare. Fartyget namnändras till Göthe och hemort blir som tidigare.

1871-07-18
Handelsbolaget A. Lundgren & Co köper nu fartyget och utser handlaren Axel Lundgren till huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1873-04-10
Den i Styrsö boende skepparen Cornelius Pettersson köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Styrsö.

1886-06-28
Ett partrederi i Karlshamn med skepparen Gunnar Andersson är nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Karlshamn.

1888-04-21
Skepparen Ola Johansson i Trensum blir ny ensam ägare och huvudredare. Fartyget nya hemort blir Matvik.

1892-10-??
Under resa från Karlshamn mot Köpenhamn med ved strandade fartyget i närheten av Kåseberga, kantrade och blev delvis så söderslaget att det inte kunde bärgas.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Helsingborgs Dagblad 1892-10-06
 3. Karlshamns Allehanda 1892-10-04