Albion, HMCD

Basfakta:
 • Svensk signal: HMCD
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 86,3 fot
 • Bredd: 22,6 fot
 • Djupgående: 10,2 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 36 nyläster eller 113,68 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1867
Byggd på Södra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med två deltagare där fabriksidkaren Adolf Wilhelm Castegren var huvudredare. Hemort var Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 6/6 1867.

1870-12-15
Under insegling mot Oskarshamn, kommande från Wismar i barlast, grundstötte fartyget i svår dimma på Flatbottnarna strax utanför inloppet till Oskarshamn. Den 19/12 hade fartyget glidit av grundet och sjunkit. Vissa inventarier liksom besättningen kunde räddas.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Nya Dagligt Allehanda 1870-12-16
 3. Aftonbladet 1871-01-09
 4. Korrespondenten 1867-06-01