Brage, HBPS, 792

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HBPS
  • Svenskt reg. nr: 792
  • Längd: 91,67 fot
  • Bredd: 24 fot
  • Djupgående: 9,66 fot
  • Dräktighet: 76,32 svåra läster.
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1858
Byggs på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsbolaget G & F Johansson i Oskarshamn. Fredrik Johansson blev huvudredare och fartygets hemort anges till Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 19/5 1858.

1868-03-11
Fartyget förbyggdes under 1867-68 på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Thorén för ägarna, handelsbolaget G & F Johansson i Oskarshamn. Fribrevet som utfärdats vid datum ovan anger nu måtten:
Längd: 92,04 fot
Bredd: 24 fot
Djupgående: 9,75 fot
Dräktighet: 40 nyläster eller 124,46 registerton.
I övrigt inga ändringar.

1881
Genom köp av sin brors andel blev handlaren Fredrik Johansson i Oskarshamn ensam ägare och huvudredare till fartyget. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1897-11-14
Under resa från Köpenhamn mot Oskarshamn i barlast strandade fartyget under storm på Eckelsudde norr om Degerhamn på Öland, drev i stormen långt upp på land och blev så illa ramponerad att fartyget blev förklarat som vrak.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
  2. Sveriges skeppslista
  3. Oskarshamnstidningen