Färdig

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 49,77 fot
 • Bredd: 19 fot
 • Djupgående: 8,2 fot
 • Dräktighet:
  • 1865: 23,24 svåra läster eller 13,38 nyläster
  • 1866: 13 nyläster eller 42,91 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1865
Bygg på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för egen räkning. Som ensam ägare blev Thorén även huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 9/6 1865.

1867-02-26
Sjökaptenen Per Adolf Hellberg i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemort kvarstår.

1867-06-01
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi men kvarstår som huvudredare. Hemort oförändrad.

1871-03-14
Ett partrederi i Grebbestad med skepparen J. E. Lind som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort Grebbestad.

1879-08-26
Fartyget strandade och sjönk på yttre Tistlarna under resa från Flensburg mot Göteborg med en last av stenrör. Kaptenens hustru omkom.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgsposten 1879-08-29