Magnus

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 42,65 fot
 • Bredd: 18,20 fot
 • Djupgående: 5,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1866: 7,5 nyläster eller 26,42 registerton
  • 1883: 20,93 ton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1865
Byggd på Elfvehults skeppsvarv i Påskallavik av skeppsbyggmästaren N. J. Karlsson för skepparen Olof Peter Nilsson i Påskallavik som var ensam ägare och huvudredare. Hemmahamn Påskallavik.
Första fribrev utfärdat 17/4 1867.

1878
Enligt Oskarshamns sjömanshus fartygsregister så såldes fartyget till Öland under året. Ingen person eller ort angiven.

1883-01-15
Fartyget inregistreras, vid datum ovan, i Kalmar sjömanshus fartygsregister med en not om att fartyget är byggt i och inköpt från Påskallavik. Ägaren och/eller redaren är en C. J. Petersson i Sandviken, Persnäs på Öland.

1898
Fartyget förlorat under året.

Notera att det inte går med säkerhet att fastslå att det är samma fartyg som 1865 byggdes i Påskallavik och det som registrerades i Kalmar sjömanshus 1883 och hemmahörande i Persnäs.
Då jag inte funnit någon annan slup, byggd i Påskallavik och under namnet Magnus som registrerats hos Kommerskollegium, så är sannolikheten mycket stor att det är samma fartyg.

Från 1893 så anger Sveriges skeppslista att en A. E. Larsson i Böda på Öland är huvudredare och att fartyget är byggt 1862 vilket ej stämmer överens med uppgifterna från Kalmar Sjömanshus.

Har du information som kan klargöra ovanstånde, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns och Kalmars sjömanshus, Fartygsregister
 3. Sveriges skeppslista