Carl, JHBD, 3034

Basfakta:
 • Dansk signal: NMJP
 • Svensk signal: JHBD
 • Svenskt reg. nr: 3034
 • Längd: 24,73 meter
 • Bredd: 7,14 meter
 • Djupgående: 3,25 meter
 • Dräktighet:
  • 1897: 114,45 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1861
Byggd på varv i Kiel av skeppsbyggmästaren A. F. H. Conradi. Troligen med namnet “Antilope“.

1875
Registrerad i Marstal, Danmark under namnet “Zampa“. Ägare/redare anges ej.

1883
Ägs/redas under namnet “Zampa” av C. C. Black i Marstal, Danmark

1891
Redas/ägs under namnet “Zampa” av J. M. Jørgensen i Marstal, Danmark.

1895
Namnändrad till “Karl“. Samma ägare som tidigare.

1897-05-01
Inköpt till Sverige, liggande i Köpenhamn, av ett partrederi i Figeholm med tre deltagare för 3.600 kronor och med handlaren Wilhelm Olsson som huvudredare. Hemort Figeholm.

1899-06-07
Rederiet meddelar att fartyget efter påsegling blivit kondemnerat. Fartyget således och den nye ägaren omändrade fartyget till pråm.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Danmarks skibslister.