Gamen, JBLD/SIOR, 309

Basfakta:
 • Svensk signal: JBLD/SIOR
 • Svenskt reg. nr: 309
 • Längd: 22,9 meter
 • Bredd: 6,6 meter
 • Djupgående: 2,36 meter
 • Dräktighet:
  • 1892: 63,94 registerton
  • 1894: 58,27 registerton
  • 1930: 56,49 registerton
  • 1932: 50,88 registerton
  • 1941: 51,52 registerton
  • 1945: 49,87 registerton
  • 1953: 50,03 registerton
 • Riggning/typ: galeas/motorgaleas
Historik:

1892
Byggd på Södra Garns skeppsvarv i Bohus län för skepparen Johan Emanuel Jansson i Källö. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Källö, Styrsö.
Första fribrev utfärdat 24/9 1892.

1916-01-17
Den i Barsebäck boende skepparen Karl Peter Persson köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Barsebäck.

1918-01-31
Skepparen Anders Peter Jeppsson i Fortuna, Glumslövs socken köper ensam fartyget för 24500 kronor. Han blir även fartygets huvudredare och fartygets hemort blir Fortuna.

1918-04-29
Grosshandlaren Gösta Fraenckel i Göteborg blir för 35000 kronor fartyget nye ägare och huvudredare. Ny hemort blir Göteborg.

1927-02-23
Ett partrederi i Halmstad med kontorschefen Yngve Teodolf Christiansson som huvudredare köper fartyget för 7000 kronor. Ny hemort Halmstad.

1928-01-25
Skepparen Johan Olof Johansson köper ensam fartyget och blir huvudredare. Hemort Halmstad kvarstår.

1929-03-21
Ägaren Johan Olof Johansson säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Halmstad med tidigare huvudredaren Yngve Teodolf Christiansson som ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1945-04-27
Ett partrederi i Mönsterås med Karin Stina Cecilia Rudebeck som huvudredare blir för 30000 kronor fartygets nya ägare. Hemort blir Mönsterås.

1946-01-24
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1946-10-09
Sjökapten Karl Otto Arne Emanuel i Nynäshamn blir för 42500 kronor ensam ägare till fartyget och tillika huvudredare. Ny hemort blir Nynäshamn.

1947-09-13
Fartygets ägare bosätter sig i Skillinge varför fartygets hemort ändras till Skillinge. I övrigt inga ändringar.

1948-02-11
Fartyget köps för 20000 kronor av ägarens hustru, Brita Emanuel som blir ensam ägare och huvudredare. Hemort Skillinge.

1951-02-03
Dahli Edit Maria Fredriksson (senare Ekeroth) i Stureby i Stockholm köper ensam fartyget för 10000 kronor och blir även huvudredare. Innan utfärdandet av Nationalitets- och registreringscertifikat flyttar huvudredaren till Kalmar vilket även blir fartygets hemort.

1953-02-18
Fartyget som var på resa från Simrishamn mot Västervik med en last av tegel grundstötte i hårt väder, gled av grundet och sjönk O.S.O. Rågbådan utanför Kristianopel. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat