Hilma, JGDV, 2765

Basfakta:
 • Svensk signal: JGDV
 • Svenskt reg. nr: 2765
 • Längd: 27,77 meter
 • Bredd: 7,26 meter
 • Djupgående: 2,75 meter
 • Dräktighet:
  • 1895: 98,72 registerton
  • 1918-01: 101,88 registerton
  • 1918-05: 103,00 registerton
  • 1921: 103,44 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1895
Byggd på Carl Thoréns skeppsvarv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för egen räkning och blir då även huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 9/7 1895.

1896-03-23
Fartyget säljs till ett partrederi med tjugoen deltagare i Brantevik och till huvudredare utsågs Kvarnägaren Mårten Löfqvist i Brantevik. Ny hemort blir Brantevik.

1905-02-23
Ett nytt partrederi med arton deltagare i Brantevik köper fartyget och utser skepparen Johan Jönsson till huvudredare. Hemort fortfarande Brantevik.

1926-10-10
Under resa från Fredrikshamn mot Höganäs i barlast strandade fartyget vid Hildesborgs tegelbruk, norr om Landskrona. Efter haveribesiktning kondemnerades det som fullständigt vrak. Sjöförklaring vid rådhusrätten i Landskrona 15/10 1926.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista