Carl, HQGD

Basfakta:
 • Svensk signal: HQGD
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 97 fot
 • Bredd: 23,82 fot
 • Djupgående: 10,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1880: 161,53 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1880
Byggd på Figeholms skeppsvarv av bultslagaren Joh. Larsson och timmermannen N. J. Johansson för ett partrederi på orten med C. J. Sandell som huvudredare. Hemort blev Figeholm.
Första fribrev utfärdat 1880-08-10.

1883-12-08
Efter ändringar i rederiet så utses handlaren Karl Peter Hasselgren till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1885-04-08
Återigen ändringar i rederiet vilket medför att till ny huvudredare utses Anders Olsson i Mölle. Fartygets nya hemort blir Mölle.

1889-01-04
Under resa från Boness mot Malmö med en last av stenkol strandade fartyget utanför Lyngby Sogns Forstrand norr om Köpenhamn. Besättningen räddades. Fartyget såldes senare som vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Skåne-halland 1889-01-19