Sigrid, JNLR, 4210

Bild från Sjöhistoriska museet. Från däcket på bärgningsfartyget SIGRID under bärgningsarbetena vid Dalarö 1921, då Dykeri- & Bärgningsaktiebolaget Salomon Olschanski bärgade fynd från det 1676 sjunkna regalskeppet RIKSÄPPLET.
Basfakta:
 • Svensk signal: JNLR
 • Svenskt reg. nr: 4210
 • Längd: 30,44 meter
 • Bredd: 6,90 meter
 • Djupgående: 2,84 meter
 • Dräktighet:
  • 1902: 50,02 registerton
  • 1907: 55,07 registerton
  • 1918: 45,38 registerton
 • Riggning/typ: bärgningsångare
Historik:

1862
Byggd för Svenska Flottan på Nyköpings Bruks- och Factoriebolag’s varv i Nyköping som kanonbåten Sigrid.

1902-05-31
Fartyget säljs till norske konsuln H. A. Reimert från Moss för 5.025 kronor.

1903-11-05
Fartyget säljs dagen efter, den 1/6 1902, till handlaren Leopold Olschanski från Oskarshamn och som ensam ägare även blir huvudredare. Han låter reparera det på Kalmar Skeppsvarv av skeppsbyggmästaren S. L. Olsson. Fartygets hemort blir Oskarshamn och Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdas enligt datum ovan.

1904-04-30
Fartyget köps av affärsidkaren Sara Olschanski i Oskarshamn och hon blir ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1907-10-22
Fartyget säljs för 10.000 kronor till sonen och handlaren Salomon Olschanski i Oskarshamn. Han blir ny ensam ägare och även då huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1925-03-02
Efter att tidigare ägaren avlidit överförs fartyget till köpmännen Simon och Leonard Olschanski där Leonard Olschanski, bosatt i Stockholm, blev ny huvudredare och fartygets hemort ändrades till Stockholm.

1926-05-05
På en exekutiv auktion i Stockholm köps Sigrid för 1.700 kronor av sjökaptenen Ch. Edson i Viken.

1926-12-16
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget huggits upp i Viken varefter det avförts ur fartygsregistret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. DigitalMusem