Xenophon

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 54,9 fot
 • Bredd: 20,64 fot
 • Djupgående: 9,28 fot
 • Dräktighet:
  • 1839: 32 svåra läster
  • 1852-03: 47,77 svåra läster
  • 1852-09: 26,72 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1838 ?
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Peter Ljungdahl för ett partrederi på orten med handlaren Peter Hasselqvist i Döderhultsvik som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 13/7 1838.

1840-04-29
Fartyget köps av ett partrederi i Malmö med handlaren Johan Henrik Dieden som huvudredare. Hemort Malmö.

1852-04-13
Rederiet som har ändrade ägarförhållanden förutom huvudredaren som kvarstår, även som delägare, låter bygga om och förlänga fartyget på varv i Karlshamn. Hemort som tidigare.
Nya mått blir:
Längd: 76,05 fot
Bredd: 21,46 fot
Djupgående: 9,18 fot
samt med dräktigheten 47,77 svåra läster.
Nytt fribrev med datum som ovan utfärdat.

1854-09-30
På resa från Gävle, utklarerad 29/9, mot Köpenhamn med järnlast grundsattes fartyget med lots ombord i svår storm på Dummelgrundet i närheten av Öregrund och förmodades vara förlorat.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Kalmar Rådhusrätt & Magistrat, Mät- och bilbrev
 3. Norrlandsposten 9/10 1854
 4. Stockholms Dagblad 1/11 1854