Hoppet, HSTR, 409

Basfakta:
 • Dansk signal: NHMV
 • Svensk signal: HSTR
 • Svenskt reg. nr.: 409
 • Längd: 17,39 meter
 • Bredd: 5,15 meter
 • Djup: 2,88 meter
 • Dräktighet:
  • 1887: 51,16 registerton
  • 1894: 44,25 registerton
 • Riggning/typ: Galeas
Historik:

1817-85
Byggd i Rönne, Danmark under namnet Haabet okänt år och av okänd skeppsbyggmästare.
Redad i Rönne från 1817 till 1885 då hon under en resa med lervaror påseglades i Öresund och kondemnerades.

1887-04-28
Inköpt till Sverige för 2400 kronor av ett partrederi i Brantevik med skolläraren Håkan Persson som huvudredare. Namnändrades till Hoppet och fick Brantevik som hemort.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1898-03-10
Den i Sippetorp, Misterhult bosatte hammansägaren Sven Anders Andersson köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1903-05-05
Fartyget köps av skepparen Gustaf Hilding Larsson i Oskarshamn för 650 kronor och som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1906-02-??
AB A. Petersson & Co i Oskarshamn köper fartyget. Någon notering i Certifikatet över köpet eller huvudredare saknas. Om fartyget använts i trafik eller som pråm framgår ej.
Tidigare ägaren uppger till Kommerskollegiet i januari 1909 att fartyget legat upplagd på land i ett år.

190903-20
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget slopats och huggits upp.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Boken “Med Sejl, Damp & Motor. Bornholmska skepp 1850-1998” (ISBN 87 88179 35-4)