Frej, HNLJ, 1815

Basfakta:
 • Svensk signal: HNLJ
 • Svenskt reg. nr: 1815
 • Längd: 103 fot (30,33 meter)
 • Bredd: 22,5 fot (6,47 meter)
 • Djupgående: 10,65 fot (3,21 meter)
 • Dräktighet:
  • 1876: 139,10 ton
  • 1882: 145,09 registerton
  • 1892: 149,33 ton
  • 1894: 123,28 registerton
  • 1895: 153,13 registerton
  • 1906: 133,34 registerton
  • 1912: 129,76 registerton
 • Riggning/typ: skrufångfartyg
Historik:

1876
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av civilingenjören John Fletcher för brukspatronen Gustaf Tillberg i Oskarshamn som även blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 28/9 1876.

1878
Tillberg säljer en andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Oskarshamn med två deltagare. Hemort och huvudredare kvarstår.

1880-07-26
Förändringar i partrederiet genom att handelsbolaget G. & F. Johansson i Oskarshamn köper in sig i rederiet. Någon huvudredare är ej angiven. Hemort som tidigare.

1882-05-26
Handelsbolaget G. & F. Johansson säljer tillbaka sina andelar i fartyget till G. Tillberg som med detta åter blir huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1882-07-15
Ett partrederi med tre deltagare i Vånevik blir nu nya ägare till fartyget och där disponenten Karl Johan Schylander utses till huvudredare. Ny hemort blir Vånevik.

1894-11-27
Tidigare delägarna Kessel & Röhls Granit AB i Vånevik äger nu ensamt fartyget och även fortsättningsvis med disponenten Karl Johan Schylander som huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1901-03-12
Fabrikören Karl Johan Löfgren i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1903-02-11
Fartyget köps av handelsbolaget Paulin & Synnergren i Helsingborg där någon huvudredare inte definierats. Ny hemort blir Helsingborg.

1905-04-26
Rederiet säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi med två deltagare. Hemort som tidigare.

1908-05-08
Sjökapten Anders Svensson i Lerhamn, som tidigare köpt andel i fartyget, blir nu genom köp av resterande andelar från Paulin & Synnergren konkursbo, ensam ägare och huvudredare. Ny hemort blir Lerhamn.

1910-07-15
Sjökapten Per August Eriksson i Kalmar blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget vars nya hemort blir Kalmar. Köpet gjordes vid en exekutiv auktion i Helsingborg för en köpeskilling av 3.800 kronor.

1912-03-??
Fartyget säljs till en kapten Harder i Wismar, Tyskland.

1913-02-03
Köps tillbaka till Sverige av ett partrederi i Stockholm för 16.500 Mark och med skeppsmäklaren Nils Albert Österman i Gävle som huvudredare. Ny hemort blir Stockholm.

1913-10-20
Weda Rederi AB i Weda by, Väddö socken köper fartyget för 30.000 kronor och utser skeppsredaren Uno Hjalmar Bäckström till huvudredare. Hemort Stockholm kvarstår.

1915-04-30
Weda Rederi AB försäljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi med två deltagare. I övrigt inga ändringar.

1916-05-18
Efter vissa ägandeförändringar i partrederiet utses direktör Gustaf Burman till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1917-10-23
Fartyget köps för 50.000 kronor av Rederi AB Brio i Stockholm. Till ny huvudredare utsågs direktör Frans Dieckelmann i Stockholm. Stockholm kvarstår som fartygets hemort.

1918-04-05
Rederiet meddelar Kommerskollegium att då fartyget inte avhörts sedan det den 6 januari siktats utanför Dalarö på resa med järnlast från Stockholm mot Kristiania, så har fartyget sannolikt gått under med man och allt och bör därför avföras ur registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat