Wikingen

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 141,80 fot
  • Bredd: 30,7 fot
  • Djupgående: 17 fot
  • Dräktighet:
    • 1854: 258,5 svåra läster
  • Riggning: fregattskepp
Historik:

1854
Fartyget byggs på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för delägarna i Döderhultsviks varvsbolags räkning där Isak Erik August Lundberg blir huvudredare. Fartygets hemort blir Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 1854-11-17.

1858-10-14
I en skrivelse från Kungliga Svenska & Norska Generalkonsulatet i London till Kommerskollegium anges att fartyget sålts i Liverpool 1857.

Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev