Edla, -, 1564

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: 1564
 • Längd: 15,84 meter
 • Bredd: 4,67 meter
 • Djupgående: 1,63 meter
 • Dräktighet:
  • 1879: 27 ton
  • 1881: 29,61 registerton
  • 1985: 30 ton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1878
Byggd i Hamburg i Misterhult av skeppsbyggmästaren N. E. Hammarberg troligtvis för egen räkning. Fartygets hemort Misterhult.

1882-11-16
Fartyget köps ensam av skepparen Adolf Fredrik Olsson i Figeholm och som ensam ägare blir han även huvudredare. Fartygets hemort blir Figeholm.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 28/9 1894.

1900-02-10
Skepparen i Mönsterås, Carl Wilhelm Stålberg köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort Mönsterås.

1900
Efter köpet, då fartyget var under hemresa från Figeholm mot Mönsterås drabbades det av en västlig storm och strandade på Örskär på nordöstra sidan av Vållö och blev vrak. Fartyget avregistrerades 1905.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamns sjömanshus, fartygsregister