Ida, JFSK, 2628

Basfakta:
 • Dansk signal: NWRG
 • Svensk signal: JFSK
 • Svenskt reg. nr: 2628
 • Längd: 26,52 meter
 • Bredd: 7,06 meter
 • Djupgående: 3,17 meter
 • Dräktighet:
  • 1888: 126,67 nrt (Dk)
  • 1895: 119,85 registerton
  • 1897: 120,08 registerton
  • 1916: 119,73 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1856 alternativt 1874
Tidigaste information anger att fartyget troligen är byggt någonstans i Ryssland under 1874. Senare dokument anger att fartyget är byggt 1854 och att byggort är Soma. Vilken av dessa uppgifter som är riktig kan ej avgöras.

1881-05-05
Mätbrev från S:t Petersburg anger att fartyget tillhörde köpmannen Aleksej Theodorowitsch Norkin i S:t Petersburg och seglade under rysk flagg.

1888-09
Inköpt till Aereskjöbing, Danmark som “Polarnaja Svesda” från Archangelsk och namnändras till “Ida“.

1895-05-10
Inköpt 29/12 1894, liggande i Köpenhamn, till Sverige av ett partrederi med fyra deltagare i Figeholm för 4.500 kronor och med hemmansägaren Sven Anders Andersson i Sippetorp som huvudredare. Hemort Figeholm. Svenskt certifikat erhölls vid datum ovan.

1905-04-05
Ett partrederi med sex deltagare i Kalmar och med handlaren Carl Constantin Johansson i Kalmar som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Kalmar.

1915-02-26
Fartyget sälj på offentlig auktion till grosshandlaren Theodor Annerstedt i Kalmar för 2.000 kronor. Som ensam ägare blir han då även huvudredare. Hemort ändras ej.

1916-09-21
Sjökapten John Fredrik Syberg i Stockholm köper för 5.500 kronor ensam fartyget, namnändrar det till “Nanny” och blir även huvudredare. Fartyget genomgick en omfattande ombyggnad. Fartygets hemort blir Stockholm.

1916-11-03
Fartyget köps för 5.500 kronor av Rederi AB Rigg i Stockholm och som huvudredare kvarstår John Fredrik Syberg. Hemort som tidigare.

1921-05-30
Då Rederi AB Rigg trätt i likvidation säljs fartyget till Ved- & Kol AB, senare namnändrat till AB Veko. Företaget trädde senare i likvidation och i den processen såldes fartyget. Fartyget hade sedan september 1920 endast använts som förvaringsmagasin och ej i fraktfart.

1921-09-06
Fartyget köptes för 1.000 kronor av ett partrederi med två deltagare i Stockholm. Hemort Stockholm.

1925-05-18
Rederiet säljer för 100 kronor fartyget till sjökapten Knut Viktor Gerdin i Lidingö.

1925-05-19
Säljs återigen, denna gång för 150 kronor till skepparen J. E. Karlsson i Stäket, Roslagsbro för omändring till lagerpråm. I en polisrapport 9/6 1925 meddelas att något ändringsarbete ej har påbörjats.

1940-03-11
Jungfrusunds Varv meddelar Kommerskollegium att fartyget ligger vid varvet som vrak och kan ej repareras. Med detta utgår farttyget ur registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.