Carl, HBLP, 2017

Basfakta:
 • Svensk signal: HBLP
 • Svenskt reg. nr.: 2017
 • Längd: 90 fot
 • Bredd: 24 fot
 • Djup: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 41,5 nyläster eller 128,23 registerton
  • 1877: 131,04 ton
  • 1878: 127,51 ton
  • 1895: 123,20 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1867
Byggd på ett ej definierat varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för handlaren Mauritz Wijkman i Figeholm som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 30/9 1876.

1871-08-24
Handlaren Fredrik Johansson i Oskarshamn är för 9.900 riksdaler riksmynt ny ägare och då han äger fartyget ensam blir huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1899-08-01
Efter förre ägarens konkurs köper den i Boslätt, Mönsterås boende skepparen Adolf Reinhold Johansson ensam fartyget och blir således även huvudredare. Ny hemort blir Mönsterås.
1909 genomförs en besiktning av fartyget i Göteborg varpå det kondemneras. Ägaren låter reparera det i Göteborg och det besiktigas återigen, denna gång är fartyget i fullt sjövärdigt skick.

1910-07-04
Ägaren, Adolf Reinhold Johansson i Mönsterås erhåller nytt Nationalitets- och registreringscertifikat vid datum ovan och där tidigare registreringsnummer och signal bibehålls.

1911-10-?
Drev iland i Rigabukten utan manskap ombord. Avförd ur fartygsregistret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Länspumpen nr. 5 1995, bilaga 1995-3