Tyr, HRGC, 2085

Basfakta:
 • Svensk signal: HRGC
 • Svenskt reg. nr.: 2085
 • Längd: 91,4 fot
 • Bredd: 24,2 fot
 • Djup: 10,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1882: 152,94 registerton
  • 1895: 144,78 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1882
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi på orten med handlaren Gustaf Vilhelm Hammarberg som huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 10/10 1882.

1884-03-17
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir med det ensam ägare. Både huvudredare samt hemort som tidigare.

1887-12-10
Nu säljer ägaren andel i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi. Inga övriga ändringar.

1900-07-23
Förlorades vid Firth of Forth genom påsegling av ångaren Achovite från Glasgow under resa från Charlestown mot Ystad med en last av stenkol. Tyr gick till botten efter bara ett par minuter. Besättningen räddades. Ångaren dömdes för vållande till olyckan.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1900-08-05