Jenny, HRPD, 1897

Basfakta:
 • Svensk signal: HRPD
 • Svenskt reg. nr.: 1897
 • Längd: 22,35 meter
 • Bredd: 6,41 meter
 • Djup: 2,76 meter
 • Dräktighet:
  • 1883: 96,64 registerton
 • Riggning/typ: Skonare
Historik:

1883
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för handlaren Robert Löfstedt i Figeholm som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 14/7 1883.

1890-05-26
Under resa från Oskarshamn mot Sundsvall i barlast strandade fartyget i hård storm vid Svartklubben i Kvarken och troddes bli vrak. Offentlig auktion på vraket och inventarier annonserades till 12/7 1890.

1890-94
Rådmannen Mathias Lundqvist i Östhammar köpte fartyget på ovanstående auktion, bärgade samt förbyggde det till fullt sjövärdigt skick. Sålde del i fartyget så att det vid registrering ägdes av ett partrederi i Östhammar med Lundqvist som huvudredare. Hemort Östhammar.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 7/12 1894.

1924-07-28
Fartyget säljs för 1000 kronor till sjökapten Leonard Wallin i Stockholm.

1925
Öregrunds Slip- och Varvs-Aktiebolag förändrar fartyget till pråm för den nye ägaren. Varvet bekräftar detta till Kommerskollegium 28/9 1925.

Efter försäljningen till Stockholm och förändringen till pråm saknas information.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Frösåkers Hembygdsförening
 3. Norrtelje Tidning 1890-06-04
 4. Östhammars Tidning 1893-10-31
 5. Gefleposten 1890-06-14