Magnus, HKFP

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HKFP
  • Svenskt reg. nr.: –
  • Längd: 84 fot
  • Bredd: 23,5 fot
  • Djup: 10 fot
  • Dräktighet: 36,5 nyläster eller 115,33 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1873
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för skepparen Erland Högvall i Högskulla, Figeholm som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 21/5 1873.

1873-06-12
Ett partrederi i Oskarshamn köper fartyget och som huvudredare utses fabrikören Per Henrik Hoffman i Oskarshamn. Ny hemort blir Oskarshamn.

1881-06-21
Sjökaptenen Lars Peter Nilsson i Mörbylånga på Öland köper fartyget. Som ensam ägare blir Nilsson även huvudredare. Hemort blir Kalmar.

1882-11-07
Strandade vid Bodenwinkel ca 6 mil öster om Danzig och blev kondemnerad.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev