Magnus, HKFP

Basfakta:
 • Svensk signal: HKFP
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 84 fot
 • Bredd: 23,5 fot
 • Djup: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1873: 36,5 nyläster eller 115,33 registerton
  • 1877: 116,23 ton
  • 1881: 118,84 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1873
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för skepparen Erland Högvall i Högskulla, Figeholm som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 21/5 1873.

1873-06-12
Ett partrederi i Oskarshamn köper fartyget och som huvudredare utses fabrikören Per Henrik Hoffman i Oskarshamn. Ny hemort blir Oskarshamn.

1881-06-21
Sjökaptenen Lars Peter Nilsson i Mörbylånga på Öland köper fartyget. Som ensam ägare blir Nilsson även huvudredare. Hemort blir Kalmar.

1882-11-07
Strandade vid Bodenwinkel ca 6 mil öster om Danzig och blev kondemnerad.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev