Sweden, JHVF, 3276

Bild från Kalmar läns museum.
Basfakta:
 • Dansk signal: NKVH
 • Svensk signal: JHVF
 • Svenskt reg. nr: 3276
 • Längd: 31,70 meter
 • Bredd: 7,57 meter
 • Djupgående: 2,92 meter
 • Dräktighet:
  • 1898: 167,98 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1898
Byggd av skeppsbyggmästaren Lars August Hultgren vid varv i Oskarshamn för handlaren Carl Johan Sandell i Oskarshamn som även blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och Registreringscertifikat utfärdat 26/7 1898.

1900-02-25
Fartyget såldes för 31.000 kronor till dansk köpare i Marstal och namnändrades till “Hermod“. Hemort blir Marstal.

1918
Fartyget säljs till A/S N. C. Nielsen i Fredericia som då blir fartygets hemort.

1919
Nu ägs fartyget av A/S J. Jørgensen i Fredericia.

1920
Ny ägare i form av A/S E. B. Kromann. Hemort fortfarande Fredericia.

1921
A/S H. K. E. Hansen ny ägare. Hemort oförändrad.

Fartygets slutliga öde är obekant, det saknas i Danmarks skibslister för 1923.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och Registreringscertifikat
 3. Danmarks skibslister