Familjen, HSGR, 860

Basfakta:
 • Svensk signal: HSGR
 • Svenskt reg. nr.: 860
 • Längd: 58 fot
 • Bredd: 18 fot
 • Djup: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 24,12 svåra läster
  • 1861: 22,18 svåra läster
  • 1866: 14,5 nyläster eller 48,66 registerton
  • 1877: 47,25 ton
  • 1888: 47,59 registerton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

1856
Byggd i Pålsjö utanför Helsingborg av skeppsbyggmästaren P. Jacobsson för ett partrederi i Helsingborg med skepparen Olof Wennerström i Helsingborg som huvudredare. Fartygets hemort blev Helsingborg.
Första fribrev utfärdat 15/6 1857.

1866-03-07
Efter förändringar i rederiet utses skepparen Johannes Wennström till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1874-03-09
Ett partrederi i Simrishamn med handlaren Stenkil Stenkilsson i Simrishamn som huvudredare är nya ägare till fartyget. Hemort Simrishamn.

1885-03-21
Kvarnägaren Nils Tufvesson i Brantevik som är huvudredare i ett partrederi i Brantevik köper fartyget. Hemort Brantevik.

1888-07-17
Fartyget köps av ett partrederi i Oskarshamn med skepparen Johan Peter Olsson i Oskarshamn som huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1891-06-12
Skepparen Olof Magnus Ahlström i Marieholm, Döderhult köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1894-02-27
Ett nytt partrederi i Oskarshamn är nu ägare till fartyget. Till huvudredare utses hemmansägaren Karl Vilhelm Sandell i Manketorp, Döderhult. Ingen ändring av hemort.

1896-12-26
På resa mellan Apenrade och Oskarshamn i barlast grundstötte fartyget på Prästön i Kalmarsund och bröts sönder.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat