Gustaf den förste, HMQR, 40

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HMQR
  • Svenskt reg. nr.: 40
  • Längd: 77,30 fot
  • Bredd: 20,95 fot
  • Djup: 8,5 fot
  • Dräktighet: 86,12 ton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1875
Byggd i Kristianopel av byggmästaren G. Lundqvist för ett partrederi på orten med handlaren S. G. Pettersson som utsedd huvudredare. Hemort blir Kristianopel.
Första fribrev utfärdat 4/9 1875.

1876-03-03
Ett partrederi Karlskrona köper fartyget och utser handlaren Johan Ulrik Thorsell till huvudredare. Ny hemort blir Karlskrona.

1888-05-12
Skeppsredaren B. M. Andersson är huvudredaren i ett partrederi i Jonstorp som nu äger fartyget och där hemmahamnen blir Jonstorp.

1892-03-12
Nu har ägandet av fartyget övergått för 6.000 kronor till ett partrederi i Brantevik där kvarnägaren Nils Tufvesson blir huvudredare. Hemort Brantevik.

1898-01-13
Efter att huvudredaren avlidit utser rederiet lantbrukaren Tufve Tufvesson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1900-03-06
Skepparen Janne Albin Almqvist i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir således även dess huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1902-04-15
Ett partrederi i Kårehamn på Öland är nu fartygets nya ägare och som huvudredare utses lantbrukaren Lars Johan Persson i Arbelunda i Löts socken. Hemort blir Kårehamn.

1912-03-02
Ett partrederi i Mönsterås blir nya ägare och huvudredare är handlaren Gustaf Adolf Asplund. Ny hemort Mönsterås.

1917-02-15
Fartyget säljs vidare för 3.500 kronor till den i Norrköping boende skepparen Axel Hjalmar Österberg. Hemort Norrköping.

1917-02-19
Ägaren låter omgående, för 5.500 kronor, sälja fartyget vidare till AB Stannum i Stockholm. Någon huvudredare är ej angiven. Hemort Stockholm.

1921-05-12
Vraket efter fartyget säljs från AB Stannum till Stockholms Transport & Bogserings AB för 500 kr. Vraket (botten och en del spant) användes som underlag för en blivande kaj på Ragnhildskär vid Furusunds Varv.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat