Orvar Odd

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 99,85 fot
 • Bredd: 24,5 fot
 • Djupgående: 10,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 80,67 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1856
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren David Reinhold Andersson för Döderhultsviks Warfsbolags räkning där vice konsuln Isak Erik August Lundberg i Oskarshamn blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 25/6 1856.

1858-08-31
Fartyget köps den 21/7 av sjökaptenen Olof Nilsson Horndahl från Nyhamn. Som ensam ägare blir han då även huvudredare. Hemort troligen Nyhamn.

1861-01-04
Fartyget blev överseglat av ett Preussiskt fartyg i Nordsjön. Det Preussiska fartyget sjönk genast och besättningen på Orvar Odd måste senare överge fartyget och de räddades av ett Danskt fartyg som ilandsatte dom på Jylland. Styrmannen omkom.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Malmö Allehanda 1861-01-05