Tulina

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 60,70 fot
 • Bredd: 21 fot
 • Djupgående: 7,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1848: 24,87 svåra läster
 • Riggning/typ: jakt/slup
Historik:

1839
Byggd på Häverö troligen riggad som Jakt. Byggmästare okänd.

1848
Fartyget förbyggs och riggas om till slup på varv i Döderhultsvik för ett partrederi på orten med handlaren Gustaf Wilhelm Freidenfeldt som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 2/4 1850.

1853
Fartygets slutliga öde är ej känt.
I Barometern 31/12 1853 annonseras att en öppen auktion skall hållas på fartyget och dess inventarier den 12/1 1854 i Döderhultsvik och att fartyget finns för påseende vid Döderhultsviks Varv.
Ytterligare information om fartyget saknas efter detta.

Har du ytterligare upplysningar om fartyget som du kan dela, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1853-12-31